المحتوى


    موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت

برای مطالعه کتاب و جستجو در جلدها اینجا را کلیک کنید

 

ضرورت تدوین موسوعه فقهی:
در ضرورت تدوین دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت سخنی بهتر و جامع تر از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامى و ولى امر مسلمين حضرت آيت الله العظمى خامنه اى دام ظله الشريف پیدا نمی شود آنجا که در حکم مورخ 12/11/1369، خطاب به حضرت آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی (ریاست کنونی قوه قضائیه و رئیس مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی) فرمودند:

 

 


بر اهل تحقيق روشن است كه ذخيره ى ارزشمند فقه اسلام بنابر مكتب اهل بيت (ع) يكى از پربارترين و گرانمايه ترين مواريث فرهنگ وتمدن اسلامى است و صدها اثر علمى و فنى كه هريك در جايگاه برجسته اى قرار دارند، به جهان اسلام و بشريت تقديم كرده است و كتابخانه معارف اسلامى را غنا و ارج بخشيده است. سلف صالح ما با مجاهدتهاى كم نظير خود و با عسرت و كمبودامكانات، هريك بر اين ميراث ارجمند چيزى افزوده و كتابى يا كتابهايى فراهم آورده اند.

 

با اين حال امروز كه دنياى اسلامى بلكه همه ى مراكز و حوزه هاى علمى جهان مشتاق آشنايى با همه ى مسائل و معارف و زواياى فقه مكتب اهل بيت(ع) اند، مجموعه اى كه حاكى ازهمه ابواب و انظار و مؤلفات اين عرصه ى وسيع باشد در دست نيست. لذا اينجانب كه مدتهاست در آرزوى تهيه ى دايره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت (ع) مى باشم جنابعالى را كه چهره ى درخشانى در علم و عمل بوده و بحمدالله از مقام والايى در فقه و علوم مرتبط به آن برخورداريد، براى انجام اين اقدام بزرگ، شايسته دانسته، مسؤوليت ايجاد و اداره ى مؤسسه اى براى تهيه ى اين دايرة المعارف را به جنابعالى محول مى كنم تا با همكارى علماى بزرگوار و فضلاى ممتاز حوزه هاى علميه اين خدمت ماندگار را در زمانى مناسب براى جهان اسلام به انجام رسانيد.توفيق جنابعالى را از خداوند متعال مسئلت مى كنم.

 

تعریف ، شناسائی و گزینش مداخل:
عناوين يا مدخل ها كليد واژه هايى هستند كه كاربران به وسيله آنها به آسانى به مطالب و اطلاعات موجود در دايرة المعارف دست مى يابند. در گزينش مدخل ها و عناوين فقهی موسوعه ، بین ذوق عرفى و تخصص فقهى جمع شده است. تا بهره برداری از آن برای متخصصان و غیر متخصصان آسان باشد. مدخل های موسوعه به چند دسته تقسیم می شوند :
1. اصطلاحات فقهى شرعى.
2. عناوين ابواب و مسائل فقهى.
3. موضوعات احكام شرعى.
4. عناوين احكام شرعى.
5. عناوين وضعى و حقوقى.
6. عناوين مرتبط با فقه.

 

  تاريخ الإصدار : 16/1/1396 عدد الزوار : 29268