المحتوى


    معجم شیخ طوسی

 

برای مطالعه کتاب و جستجو در جلدها اینجا را کلیک کنید

 بعد ازموفقیت مؤسسه در تدوین معجم فقه جواهر و کسب تجربه کافی در تعجیم کتاب های فقهی ، تعجیم آثار فقهی مهم و معتبر فقه شیعه برابر با بند 3 ماده 7 اساسنامه در دستور کار مؤسسه قرار گرفت.

عجیم مؤلفات فقهی شیخ طوسی (ره) در همین راستا در سال1378آغاز و در سال 1381 به پایان رسید و در سال 1382 ، با حجم 3315 صفحه ، در 6جلد و قطع رحلی ، با شمارگان 3000نسخه ، چاپ و منتشر شد.

 کتاب های فقهی شیخ طوسی موجود در معجم عبارت است از :

 1- النهایة.

 2-الخلاف فی الاحکام.

 3- المبسوط فی فقه الامامیة.

 4- الاقتصاد.

5- الجمل والعقود فی العبادات.

6- الایجاز فی الفرائض والمواریث.

 7- المسائل الحائریات.

 8- عمل الیوم واللیلة.

 9- رسالة تحریم الفقّاع. تاريخ الإصدار : 3/2/1388 عدد الزوار : 21559