آدرس:

ایران-قم-گلزار شهدا-بالاتر از گلزار-موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السلام)

صندوق پستی: 3799/37185

  کد پستی: 3715894534 

 تلفن تماس:
 37739999-25-0098
 نمابر(فاکس):
 37744962-25-0098
 پست الکترونیک(E-Mail):
  مدیر سایت:................................................................................. info@afiqh.org

 مدیر فنی سایت: ................................................................. webmaster@afiqh.org

 روابط عمومی:.......................................................................publicaffairs@afiqh.org

 مجله فقه اهل بیت(ع)-فارسی:.................................................fiqhmag_fa@afiqh.org
 مجله فقه اهل البیت(ع)-عربي:..................................................fiqhmag_ar@afiqh.org
 انتشارات:..........................................................................................pub@afiqh.org
 مالی و حسابداری:.......................................................................fiscal@afiqh.org
 ارتباط از طریق فرم ارتباط با ما .................................................. اینجا را کلیک کنید